איך האלפיון העליון מתגרש במדינת ישראל ?

בפתח הדברים ייאמר, כי ניסיון החיים מלמד שבעת שיש לבני זוג ממון רב ונכסים מרובים, הליכי הגירושין נעשים יותר מורכבים,
מייגעים ולא נעימים בלשון המעטה, שכן ידוע לכל כי "מרבה נכסים מרבה דאגה".

ככל שהרכוש המשותף של בני הזוג גדול ורב יותר, כך גם הליך הגירושין נעשה מורכב ומסובך יותר ולעיתים גם כואב יותר, הן בפן הרגשי והן בפן הכלכלי.

כאשר מדובר בגירושין "יקרים" בין אנשי האלפיון העליון, המורכבות מגיעה לשיאה, כתוצאה מכך שהליכי גירושין מסוג זה מאופיינים באלמנטים כואבים אשר נחסכים מזוגות "פשוטי העם". למשל: לרוב קיים צורך בשכירת שירותים של אנשי מקצוע (רואי חשבון, עורכי דין), במינוי אקטואר אשר עליו לערוך חקירות כלכליות, ביצוע הערכות שווי של נכסי הרכוש המשותף, תזמון כלכלי של מועד חתימת הסכם הגירושין ועוד.

הליכי גירושין באלפיון העליון מחייבים את בני הזוג המתגרשים לתכנן את הגירושין היטב ולהתאים אסטרטגיה מיוחדת למקרה, כאשר אין מדובר בפרידה בלבד, אלא מדובר בשיקולים כלכליים, שיקולי מס ואף שיקולים תקשורתיים.

יש לשים לב, כי במקרים רבים בעת גירושין של בני זוג מהאלפיון העליון, יש להתמקד דווקא בניהול ההליכים בין עורכי הדין של הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט ולאו דווקא לרוץ ולהגיש תביעות. כמו כן, חשוב לנסות ולהימנע ככל שניתן מהסיכון שבחשיפת מידע אישי וכלכלי רגיש של אחד מבני הזוג, שכן חשיפה שכזאת עלולה לעלות ביוקר רב לשני הצדדים, מה שלבטח יגרום לנזקים ארוכי טווח.

במקבץ המפורט להלן נתאר אודות סלעי המחלוקת העיקריים בהם נתקלים הצדדים בעת הליכי גירושין של עשירי העם לעומת הליכים דומים, שבהם מתגרשים אנשים "רגילים" שאינם עתירי ממון ונכסים.

ראוי לציין כבר עתה, כי חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין גירושין מנוסה בשלב מוקדם ככל שניתן, ולא להיכנס להליכים ללא אסטרטגיה ברורה, חכמה ומדויקת.

איתור הנכסים שיש לכלול במסגרת הרכוש המשותף:

בעידן המודרני של ימינו, ניתן לראות יותר ויותר נשים שמתעשרות מעמל ידן. ברם, ברוב המקרים בן הזוג העיקרי, אם לא היחידי, שתרם ליצירת הרכוש המשותף הרב במסגרת הנישואים שבאלפיון העליון הינו הבעל.

כתוצאה מכך, נוצרים לא פעם מצבים בהם לאישה אין כלל מושג, או שמא יש לה ידע מזערי בלבד, אודות עסקי הבעל, נכסיו, חשבונות הבנק שלו, מיקומם ואופן רישומם. מצב דברים מעין זה, מקל מאוד על בעל המעוניין להסתיר את קיומם של נכסים מסוימים מאישתו ולהחריגם מהרכוש המשותף שעליו לחלוק עם אישתו בבוא העת במסגרת הסכם הגירושין.

יצוין, כי לעיתים, על מנת להקשות עוד יותר על האישה, ישנם בעלים שטרחו מראש להסוות את בעלותם על נכסים מסוימים באמצעות רישומם על שם חברות שונות (שאינן בבעלותם), או אף לרשום את הנכס בחו"ל, או על שם צדדים שלישיים וכדומה.

יודגש, כי חלק מהבעלים גם מחזיקים כספי עתק בחשבונות בנק במדינות שמהוות מקלטי מס או במדינות בהן הבנקים נהנים מהסכמי חיסיון לקוח נוקשים במיוחד.

כדי להתגבר על העמימות שנוצרת במצבים מעין אלו, ביחס להיקף הנכסים בהם מחזיק הבעל, מומלץ מאד לאישה לפנות ולשכור חוקר פרטי לשם ביצוע חקירה כלכלית עמוקה ורחבה, הן בארץ והן בחו"ל, שכן סביר להניח שלבעל יש שם נכסים כלשהם.

נדגיש, כי כל עורך דין בעל ניסיון בהליכי גירושין של בני האלפיון העליון עובד בשיתוף פעולה עם משרדי חקירות פרטיות ויוכל להפנות אותך לביצוע החקירות הנדרשות, בניסיון למנוע הברחת נכסים או הסתרתם.

אומדן שווי נכסי הרכוש המשותף:

כאשר מדובר בהליך גירושין של בני זוג "רגילים", לרוב אין צורך להיעזר באנשי מקצוע ספציפיים כדי לקבוע את נכסי שווי הרכוש המשותף, כך שבני הזוג יכולים לעשות זאת באופן עצמאי, שכן בהליכים סטנדרטיים, עיקר הנכסים של בני הזוג "הרגילים" הינם נכסים מוחשיים שקל יחסית לאמוד אותם, כגון: דירת המגורים המשותפת, כלי הרכב, חשבונות הבנק המשותפים וכיו"ב.

יודגש, כי את דירת המגורים וכלי הרכב ניתן לאמוד בהתאם למחירים המקובלים בשוק החופשי, ואף בהתאם למחירונים כגון: מחירון לוי יצחק וכדומה. אולם, במקרים נדירים יחסית יהיה צורך להיעזר בשמאי מקרקעין על מנת לאמוד את שווי דירת המגורים.

לעומת זאת, כאשר מדובר בגירושים של בני זוג אמידים, אזי בצד הנכסים המוחשיים כמתואר לעיל, לרוב הם גם יחזיקו בבעלותם נכסים שאינם מוחשיים, אשר מצריכים פנייה לבעלי מקצוע ספציפיים לצורך הערכת שוויים, כגון: אקטוארים, רואי חשבון וכדומה.

המדובר בנכסים לדוגמה: בעלות על חברה ו/או עסק, השקעות בניירות ערך, אופציות לרכישת מניות, נכסי קריירה ומוניטין– כלומר, נכסים שבן הזוג צבר לעצמו במסגרת הקריירה שהוא ניהל במהלך תקופת הנישואין, כושר השתכרות עתידי של הבעל ועוד.

הערכות שווי כאמור, כרוכות בעבודה ממושכת ויקרה של אנשי המקצוע הרלוונטיים, וכמובן שחשוב מאד שעו"ד המייצג את בן הזוג יבחר בקפידה את אנשי המקצוע המתאימים והטובים ביותר בתחום, שכן אלה יגישו חוות דעת מפורטות ויצטרכו לתמוך בהן בהמשך ההליכים ואף אולי גם מול חוות דעת של מומחים מטעם הצד שכנגד.

הפעלת אמצעי לחץ כלכליים על בני הזוג:

במסגרת המו"מ לקראת חתימה על הסכם הגירושין, לעיתים קרובות כל אחד מבני הזוג מנסה להפעיל אמצעי לחץ שונים, לרבות אמצעי לחץ כלכליים, על בן הזוג השני על מנת שהוא ייכנע לתנאים שהוא מציב בפניו.

כך לדוגמה, במידה והאישה הייתה מעורבת בעסקי בעלה וכתוצאה מכך אף ידעה על חשבונות בנק ו/או נכסים שלא דווחו על ידי הבעל לרשויות המדינה כדי להתחמק מתשלומי מס, היא יכולה להשתמש במידע זה כאמצעי לחץ על הבעל, כך שהוא יעדיף להגיע עימה להסכם פשרה כלשהו, בהתאם לתנאים שהיא תציב לו, מאשר להסתכן בכך שהיא "תלשין" עליו לרשויות ואולי אף תסבך אותו באופן פלילי.

מאידך, ייתכנו גם מצבים בהם הבעל יפעיל לחץ על האישה על ידי הפגנת אלימות כלכלית כלפיה, באמצעות הפסקת העברת כספים לצורך מימון הוצאות הבית, הוצאותיה האישיות, וזאת על מנת לגרום לאישה "להישבר" ולחתום על הסכם בהתאם לתנאים של הבעל.

בהקשר זה, יש לקחת בחשבון גם את מצב הכלכלה ומצב השווקים, כגון שוק ההון ושוק הנדל"ן, בעת ניהול המו"מ להסכם הגירושין והמגמות העתידיות שלהם, אשר אף הם משפיעים רבות על שווי הנכסים.

ככלל, אם מצב השווקים הינו חיובי, אין צורך להיכנע ללחצים ולמהר לחתום על הסכם הגירושין. ברם, במידה ומצב השווקים צפוי להידרדר, לעיתים אולי עדיף להסכים לוויתורים מסוימים, וזאת על מנת לצאת עם רכוש בשוויו המרבי, לפני שהוא ייאבד מערכו.

יושם אל לב, כי יש לקחת בחשבון נתונים נוספים לצורך התזמון הכלכלי של חתימת מועד הסכם הגירושין, לדוגמה: מצב בו החברה/העסק, של מי מבני הזוג, צפויה לצאת להנפקה או להימכר במסגרת עסקת אקזיט עתירת הון וכדומה.

קראו בהרחבה על גירושין של אנשי הייטק

גובה תשלומי המזונות באלפיון העליון:

בהתאם להלכה היהודית, האב מחויב בתשלום מזונות ילדים עד הגיעם לגיל בגרות. סכום מזונות הילדים נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג וכן בהתאם לצרכים ורמת החיים לה הורגלו הילדים בתקופת הנישואים.

מאחר ומצבו הכלכלי של האב, המשתייך לאלפיון העליון, הינו גבוה במיוחד, כך גם רמת חייהם של הילדים בתקופת הנישואים. לפיכך, תשלומי מזונות הילדים שעל האב לשלם הינם גבוהים בהרבה מהגובה המקובל במסגרת הליכי גירושין של אנשים "רגילים" שאינם עתירי הון.

בנוסף לתשלום מזונות הילדים, הבעל מחויב על-פי ההלכה היהודית גם בתשלום מזונות האישה, כל עוד בני הזוג נשואים וזאת עד למתן הגט.

לאחר מתן גט, הבעל מחויב בתשלום מזונות לאישה רק במידה והוא מסכים לכך.
בשני המקרים, סכום מזונות האישה נקבע בהתאם לרמת החיים לה הורגלה האישה בתקופת הנישואים, בקיזוז סכום הכנסותיה שלה.

מאחר וכאמור, הנשים הנשואות בקרב האלפיון העליון הינן נשים שמצד אחד מורגלות ברמת חיים גבוהה, ומצד שני אין להן הכנסה גבוהה משלהן או בכלל, הן נהנות מסכומי מזונות גבוהים במיוחד.

חשוב מאד: סעיף סודיות ושמירה על דיסקרטיות:

אלמנט נוסף שמאפיין את הליכי הגירושין של בני הזוג אמידים, הינו הכללת סעיף סודיות במסגרת הסכם הגירושין שלהם.

הדבר מקובל, הן על מנת לשמור בסודיות ופרטיות את היקף הנכסים ורמת החיים הכלכלית של בני הזוג, והן על מנת לשמור על שמם הטוב ובמיוחד כאשר הגירושים נובעים מסיבות שעלולות לבזות את בני הזוג, כגון בגידה, אלימות וכדומה.

ראוי להגיד, כי בעידן הנוכחי שבו אנו חיים, בני זוג מהאלפיון העליון מעדיפים ב-99% מהמקרים לשמור על דיסקרטיות ולהימנע מכותרות בחדשות, בעיתונות הכלכלית ובאתרי האינטרנט שצמאים למידע צהוב אודות תככים ופרידות של ידוענים. ולפיכך, נוטים הם לנהל את הליכיהם בדיסקרטיות מוחלטת.

ניהול ההליכים בדיסקרטיות, בהליכי גישור ומשא ומתן בין הצדדים, עשוי להיות אינטרס ראשון במעלה מבחינת שני בני הזוג וזאת מתוך דאגה לפרטיותם, לילדיהם ובמקרים של עשירי העם בעיקר לאינטרסים כלכליים צופי פני עתיד.

 

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

מעוניינים ליצור קשר? שלחו מייל או התקשרו
עו״ד שרון סגל 052-2226699

שלחו עכשיו

מעוניינים ליצור עימנו קשר?

רוצים להאיר / להעיר או לקבל ייעוץ? הגעתם למקום הנכון.

מלאו פרטיכם, וניצור עמכם קשר בהקדם.

שלחו עכשיו

סגירת תפריט
לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד שרון סגל

לתאום פגישת ייעוץ עם עו"ד שרון סגל

השאירו את פרטיכם בטופס הבא